Historie nemovitostí

 

     Také domy mají svou historii, svůj život. Přemýšleli jste někdy, proč Váš dům nese od nepaměti jméno "po chalupě" - a to je jiné, než se kdy vyskytovalo ve Vaší rodině? Zaslechli jste cosi o nezdárném prastrýci, který propil rodinný grunt? A kdo vůbec žil ve Vašem domě před staletími a jak se stalo, že dnes nemovitost patří Vám?

V archivních pramenech pro Vás zjistím posloupnost držby Vašich nemovitostí a to jak stavení, tak majetku pozemkového. Dozvíte se, kdy se Vaše stavení poprvé objevuje v písemných materiálech, budete znát jména hospodářů, hodnotu majetku i dluhy, kterými byla kdysi nemovitost zatížena či jak se měnila její podoba v čase.

V případě Vašeho zájmu rovněž zajistím úřední výpisy z pozemkových knih novějších, mapujících majetkové přesuny nemovitostí v 19. a 20. století.


 

Prosím o pochopení: z důvodu velkého zájmu a vytíženosti pracuji v oblasti historie nemovitostí pouze v oblasti jižních Čech, respektive v oblasti působnosti Státního oblastního archivu v Třeboni.

 

 

Kontakt

Mgr. Václava Kodadová Protivec č. 11
383 01 Strunkovice nad Blanicí
okres Prachatice

IČ: 639 04 870
+420 777 168 999